Dendrological Plant Image Gallery

Eucryphia cordifolia
 
Benmore Botanic Garden, Argyll (Scotland)
HOME
04 / 2002